Betaling:

Betalingen kunt u doen via iDEAL of via een bankoverschrijving.

Bankgegevens:
Rabobank Zuidwest- Friesland
IBAN: NL64RABO0370600207
Bic: RABONL2U

Verzending  & Bezorgen:

Wij streven ernaar het bestelde product na betaling binnen enkele werkdagen bij u te bezorgen op een door u opgegeven afleveradres. Mocht een product onverhoopt een langere levertijd hebben dan zullen wij u hier van op de hoogte stellen via e-mail.

Vragen:

Bij vragen kunt u contact opnemen via de mail, info@easysup.nl . Wij streven ernaar binnen één werkdag te reageren. 

Ruilen & Retourneren:

Na aanschaf van uw product(en) heeft u tot 14 dagen na bezorging de tijd om uw aankoop te herroepen. Voorwaarde hierbij is wel dat het product (inclusief eventuele verpakking) niet gebruikt en onbeschadigd is. De verzendkosten van de retournering zijn voor de klant. Voor retournering kunt u contact opnemen via ons mailadres info@easysup.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de retourzending te regelen.

Na retournering van uw product zult u uiterlijk binnen twee weken het aankoopbedrag terugontvangen.

Klachten:

Mocht u ondanks onze inspanningen toch een klacht hebben kunt u dit melden via info@easysup.nl. Binnen 24 uur ontvangt u een bevestiging en zullen we uw klacht binnen 7 kalenderdagen in behandeling nemen.

Garantie:

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Deze garantie dekt uitdrukkelijk niet enige vorm van schade die het gevolg kan zijn van normale slijtage, verkeerd gebruik van het product, misbruik, ongeoorloofde aanpassingen of reparaties, ongevallen, hitte, overmatige blootstelling aan zonlicht, onjuiste behandeling, opslag, onderhoud of verzorging, onjuiste instelling, gebruik in commerciële, verhuur- of onderwijsomgevingen, of enig ander onverantwoord gebruik.

Conformiteit en Garantie

Easysup Supstore staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Disclaimer:

Algemeen

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van EasySup Supstore. EasySup Supstore behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Beperking aansprakelijkheid

EasySup Supstore besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. EasySup Supstore is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal EasySup Supstore een mogelijke fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden ontleend

Privacy Statement:

De persoonlijke gegevens die je op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Algemene Voorwaarden:
klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden.